Innowacyjność wymaga ciągłego reality check

Jeśli myślisz, że CPD to kolejny akronim, o którym pamięć szybko przeminie, to koniecznie czytaj dalej. Google i Facebook stosują tę metodykę analizy od dłuższego czasu, ale sprawdza się ona nie tylko w świecie gigantów. Najlepsi w branży stosują CPD i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości dobry dewelopment nie będzie istniał bez tego podejścia. Wszyscy, którzy CPD zignorują, zostaną po prostu w tyle.

W świecie VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) znaczna część produktów i funkcjonalności nie przyjmuje się, ze względu na stale zmieniającą się rzeczywistość: otoczenie rynkowe, gospodarcze, prawne. W Brainhubie nie chcemy po prostu dostarczać kolejnych ficzerów i softu, ale skupiamy się na dowiezieniu właściwego produktu. Można to zrobić wyłącznie walidując na bieżąco hipotezy biznesowe. Z naszego doświadczenia wynika, że w długich projektach wymagania klienta oraz oczekiwania użytkowników zmieniają się lub stają się nieaktualne. W takiej sytuacji trzymanie się na sztywno pierwotnych założeń sprowadza się do produkcji nieadekwatnych rozwiązań. To frustrujący model współpracy dla obu stron: dlatego zdecydowanie nas on nie interesuje. To, na czym nam zależy, to dostarczanie wartościowych produktów, w czym pomaga CPD.

Podejście CPD zostawia przestrzeń na weryfikację założeń czy priorytetyzację roadmapy oraz najlepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Aktualne wymagania zapobiegają dostarczaniu zdezaktualizowanych czy niedostosowanych odpowiednio funkcjonalności – mówi Marzena Cygan-Bakoniak, nasza specjalistka od analizy biznesowej.

Szanujemy zasoby: własne i klienta

Priorytetyzacja zadań nigdy nie jest łatwa w pracy deweloperskiej. W naszej praktyce oszczędność czasu i maksymalne wykorzystanie możliwości zespołu osiągane są przez stały kontakt z klientem i końcowym użytkownikiem. W Brainhubie deweloperzy są często zaangażowani w prace koncepcyjne: wspólne warsztaty teamu R&D, czy warsztaty product discovery wspólnie z UX designerami, analitykami biznesowymi i mentorami technicznymi stanowią element naszej codzienności. 

Zauważyliśmy, że odkąd pracujemy w ten sposób, zaangażowanie użytkowników końcowych i innych interesariuszy projektu znacznie wzrosło. Ponieważ za każdym razem walidujemy nasze hipotezy przed rozpoczęciem prac nad poszczególnymi funkcjonalnościami, osiągamy też szybszy czas go-to-market. A dewelopowanie zwalidowanych funkcjonalności w końcowym rozrachunku okazuje się tańsze, mimo czasu i wysiłku poświęconych na analizę. 

Stały rozwój to szukanie odpowiedzi

Nie uważamy, że w Brainhubie zjedliśmy wszystkie rozumy. Cały czas uczymy się rozmawiać, ale przede wszystkim pytać. Unikamy utartych ścieżek i nie upieramy się przy raz wypracowanym rozwiązaniu. W naszej praktyce zdarzyło się, że pozornie świetny pomysł po walidacji wymagał przebudowy; elastyczność i pokora względem danych płynących z badań ustrzegła nas przed rozwojem zbędnej funkcjonalności. 

CPD poszerza perspektywę, dzięki czemu możliwe jest dostrzeżenie większej liczby możliwości i badanie aspektów potencjalnego produktu, które do tej pory pozostały nieodkryte. Dodatkowo sprawia, że jest się zawsze na bieżąco ze statusem konkurencji. To bezustanna nauka i nigdy niekończący się research: dla naszych analityków, jak i deweloperów. CPD jest źródłem inspiracji do rozwoju, zdobywania nowych informacji i doświadczeń. U nas nie ma miejsca na stagnację, co oczywiście nie będzie odpowiadało każdemu. 

Dynamiczna zmiana priorytetów wymaga dobrej adaptacji. Także umiejętności współpracy i nietrzymania się swoich opinii – wyjaśnia Marzena. – Może to stanowić wyzwanie dla osób, które najbardziej komfortowo czują się znając plan działań na najbliższe lata. Ale czy ktoś widział produkt, który osiągnął sukces po kilku latach dewelopmentu z zamrożonym scope’em?

Dzięki CPD znacznie wzrasta prawdopodobieństwo dostarczenia produktu, który odniesie sukces, a ryzyko nieprzyjęcia się funkcjonalności znacznie maleje. Sam proces powstawania softu również staje się ciekawy i satysfakcjonujący. Czy chcesz coś dodać od siebie? Chętnie poznamy Twoją opinię.

Bądź na bieżąco z tym co u nas!

Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.