POWRÓT DO OFERT

Senior Content Marketing Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
Senior Content Marketing Manager
ACCELERATING BUSINESS AND TALENTS

At Brainhub, we like to think of ourselves as the powerhouse of innovation and
data-drivenness (love these buzzwords!). Interestingly, we got this idea
directly from our clients throughout the years of partnership and cooperation.

For the past 6 years, we’ve been working with startups, scaleups, 1000+
organisations, and Big Four companies. All of the CxO we cooperated with praised
us for our expertise [https://clutch.co/profile/brainhub#reviews] and software
development experience, but now we want to make the rest of the world really get
us from our content, too. We need someone to steer our content marketing
strategy&execution, help us provide the best answers for the realest business
and technology questions, and transform prospects into hardcore fans (and
customers, ultimately). Being an advocate for a BizDevOps philosophy means
making software like craftsmen and delivering genuine business value to the
people. Let’s spread it beyond our projects, too.

We’re just like you: brave, knowing our business, and tech-savvy. It would be a
huge loss for both of us not to work on the same team.


SENIOR CONTENT MARKETING MANAGER


YOUR MISSION AT BRAINHUB? THOUGHT LEADERSHIP. WE UNDERSTAND IT AS:

* Creating and executing a content strategy that builds our brand, engages new
and existing audiences, and (ultimately) impacts revenue,
* Writing and editing a wide range of marketing content: articles, emails, case
studies, guides and ebooks, landing pages, social copy etc.,
* Thinking beyond ‘running a blog’: finding and pursuing thought leadership
formats and distribution channels that reach and resonate with our audience,
* Growing our subscriber base with a community-building mindset,
* Assisting with SEO optimisations and strategic link building efforts,
* Developing relationships and collaborating with content contributors:
external (including industry experts and freelance creators) and internal
(engineers and product experts).


TO GET THE JOB DONE, YOU:

must have:

* 3+ years of experience in content marketing in B2B tech space (agency or
SaaS),
* A strong desire to create a brand that stands out and stands for something,
* Impressive writing and editing skills (that you can show examples of),
* Excellent English command, written and spoken (C1+).

should have:

* Advanced knowledge of effective content promotion and distribution strategies
(going beyond “post and pray”),
* Proven track record in developing thought provoking content,
* Understanding of SEO best practices and familiarity with tools like Ahrefs
and Surfer,
* Excellent project management skills and thirst for building processes that
make your and others’ job easier and more efficient.

could have:

* Experience in hosting a podcast or webinars, running a YouTube channel or
building a strong personal brand on social media,
* Knowledge of advanced SEO tactics, such as topic modeling, keyword research,
and schema to enhance the user experience,
* Track record in creating interest and backlinks through digital PR.


TOOLS YOU’LL USE TO MAKE THINGS HAPPEN:

* Ads: Google, Facebook, LinkedIn, Twitter,
* Analytics: Google Analytics, Hotjar, User.com, Ahrefs,
* CMS: WordPress, Webflow, User.com,
* Marketing automation: User.com, MailerLite,
* Project Management: Notion,
* Other: Google Suite, Figma, Brand24, SparkToro, Zapier.


PEOPLE YOU’LL SPEND MOST TIME WITH:

* Bianka [https://www.linkedin.com/in/biankapluszczewska/] → Content Marketer,
* Olga [https://www.linkedin.com/in/olgagierszal/] → Senior Copywriter,
* Piotrek [https://www.linkedin.com/in/pkorpak/] → Head of Marketing,
* Rado [https://www.linkedin.com/in/mradominski/] → ABM Specialist,
* Zielu [https://www.linkedin.com/in/mateuszzieli%C5%84ski/] → Digital
Marketing/EB Specialist.
* If you have any questions, drop us a DM on LinkedIn.


AND FOR THAT YOU’LL HAVE:

* Salary: 10 000 - 14 000 PLN net, B2B (or 7 400 - 10 300 PLN gross, employment
contract),
* Multiple opportunities for improving skills suitable for your role (training,
internal and external workshops),
* Personal Growth and Satisfaction domains’ support in creating your career
path and boosting your job satisfaction,
* Free support of psychologists for general self-care,
* Integration trips, meetings and workation with your team somewhere in Poland
or abroad (dedicated budget),
* Training fund to spend on your own development (3000 PLN net every 6 months),
* Internal library which is on demand enriched with new positions,
* Employee referral program,
* Flexible working hours,
* Private healthcare,
* Sports card,
* Outstanding equipment (mainly MacBooks),
* English lessons with native or Polish speaker (100% funding),
* Fully remote work or work from one of our offices in Gliwice or Wrocław,
* Working with amazing people who happen to be top consultants in the world.Can you see yourself in the description above? Great, so now it’s your turn.
Send us your CV and portfolio with your original content (both long and short
format) in English. We already know that you’re the one for the job, show us
that others may think it, too.
aplikuj

Senior Content Marketing Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Senior Content Marketing Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Poznaj zespół

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

  • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
  • karta sportowa
  • dobry sprzęt, głównie MacBooki
  • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
  • elastyczne godziny pracy
  • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Zobacz pozostałe oferty pracy

19 000 - 25 000 PLN netto B2B
14 100 - 18 600
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 950 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 900 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte