POWRÓT DO OFERT

.NET Dev Team

16000 - 27000 PLN net B2B
Remote, Gliwice, Wrocław
.NET Dev Team

This offer is directed primarily to 2-5 person teams working with .NET / C#. If you’re more interested in applying individually, take a look at our other offers.

It is a pure pleasure to work with a well-shaped group that has evolved from set individuals to a self-organized, performing team. That’s why in 2022, we decided to create an offer for already existing teams that are thinking about moving forward.

We are looking for a team who works in a specific tech stack, ie.: .NET backend or .NET backend + React.

Accelerating business and talents

In just 6 years Brainhub has become one of the fastest-growing companies in Europe, according to Clutch, Deloitte, and the Financial Times. We’re all about keeping the pace by helping our partners never slow down and accelerating the skills and potential of our team. 

Currently, we have almost 100 talented people on board: developers, UX/UI designers, QA engineers, DevOps engineers, Delivery Managers and Agile coaches. Together we build digital products for companies like National Geographic or Paradox Interactive.

We’d love to have you on our team, too.

Become team members, not employees

Brainhub is a place where you can work the way you like and create your own career path. 

There are no corner offices, regional managers, or assistants (to) regional managers here. We have a lean and pretty flat structure. You’ll have a real impact on organisational decisions and become a vital part of the team that deals with challenges together and grows together.

At Brainhub, we:

 • align people with projects they’re most passionate about,
 • carefully pick our clients to make sure they fit our culture and work ethic,
 • help each other and share our knowledge (we organise our own meetup called DevDuck),
 • actively work on improving our BizDevOps excellence,
 • dedicate our efforts towards creating a team of T-shaped persons: capable in many things and expert in, at least, one.

Throughout the years, we’ve dealt with challenges such as:

 • building complex NodeJS backends,
 • deploying microservices on Kubernetes cluster,
 • building serverless solutions on AWS Cloud,
 • handling interprocess communications in Electron applications,
 • sharing code between web, mobile, and backend platforms.

.NET dev team

We are looking for people with business experience and an agile mindset, with interpersonal communication and consulting skills, who are open to working with people, with leadership aspirations to lead the team in a new direction. We value high creativity in searching for new solutions and strong goal orientation. High motivation, entrepreneurship, analytical skills, and independence in decision-making are required.

Are you our new .NET team?

The answer is ‘yes’ if you have:

 • a team of 2 to 5 developers,
 • overall good experience in C# and .NET or .NET Core,
 • relevant practice in ASP.NET, REST & React (or Angular),
 • postgreSQL or MS SQL practical knowledge,
 • architectural skills (i.e. CQRS, micro-services, Onion Arch),
 • knowledge how to test applications at different layers,
 • used EntityFramework Core and Dapper as ORM solutions,
 • worked with Docker and containerisation,
 • at least B2 level of English (preferable C1),
 • proactive, consultative, and business-oriented approach.

It’s ‘oh hell yes’ if you:

 • have experience in areas such as process automation, server configuration, database modeling,
 • previous cloud experience.

Work the way you like

For each member of your team we offer:

 • salaries (depending on seniority): 16 000 - 27 000 PLN net, B2B,
 • multiple opportunities for improving skills suitable for your role (training, internal and external workshops),
 • Personal Growth and Satisfaction domains’ support in creating your career path and boosting your job satisfaction,
 • free support of psychologists for general self-care,
 • integration trips, meetings and workation with your team somewhere in Poland or abroad (dedicated budget),
 • unlimited access to the Pluralsight platform (7000+ high-quality tech courses),
 • training fund to spend on your own development,
 • internal library which is on demand enriched with new positions,
 • employee referral program,
 • calm and smooth onboarding process tailored to your needs,
 • flexible working hours,
 • private healthcare,
 • sports card,
 • outstanding equipment (mainly MacBooks),
 • English lessons with native or non-native tutor (100% funding),
 • fully remote work or work from one of our offices in Gliwice or Wrocław,
 • working with amazing people who happen to be top consultants in the world.

Recruitment process

Dominika (Recruitment Administrator) will inform you about all further steps. If your experience matches our requirements, we will invite you for a call with Benedykt - Solution Architect and Technical Advisor in our team or Leszek - CEO. They will tell you more about our .NET business line and perspectives on .NET in Brainhub. After that, we will invite you for an interview with Karolina (IT Recruiter) and Mateusz or Jan. These are technical recruiters in our team who will conduct the technical part of the interview. Within a few days we will come back to you with our decision and overall feedback.

If you’re still reading this, there must be something for you. So don’t overthink it.

Scroll down, send us your details and let’s see.

aplikuj

.NET Dev Team

16000 - 27000 PLN net B2B
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

.NET Dev Team

16000 - 27000 PLN net B2B
Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Poznaj zespół

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

 • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
 • karta sportowa
 • dobry sprzęt, głównie MacBooki
 • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
 • elastyczne godziny pracy
 • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Zobacz pozostałe oferty pracy

16 000 - 21 000 PLN netto B2B
11 800 - 15 600 PLN
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

22 700 - 28 000 PLN netto B2B
16 950 - 20 900 PLN
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte