POWRÓT DO OFERT

Key Account Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
‍Remote, Gliwice, Wrocław
Key Account Manager
ACCELERATING BUSINESS AND TALENTS

Brainhub is one of the fastest-growing IT companies in Central Europe. We now
hire more than 80 people. Our team of JavaScript and .NET professionals creates
innovative web and mobile applications for tech-driven companies from all over
the globe, spanning from Miami to Singapore. According to Clutch, today we’re
one of the leading Software Development Partners in Poland.

That’s pretty nice, but what’s more important is the fact that we accomplished
all that by always keeping down to earth. After all, here at Brainhub we’re not
only reliable software craftsmen, but also proactive technical consultants for
our clients. They appreciate us for not being afraid to speak our minds and
often say we give technology a human face.

Now we’re looking for a new face to join us as our Key Account Manager. Someone
who will take care of our clients, help us define new business challenges and
keep up with the high standards set by the rest of the team.

Maybe that’s you? We really hope so!


ABOUT YOU 

To be a perfect candidate for this role, you need to be exceptional. You have to
own social and communication skills so extraordinarily that you are everyone’s
personal favourite. With a strong sense of reliability, empathy, and a massive
dose of entrepreneurial and consulting approach, you can see the big picture and
deeply understand both clients’ needs and the whole business context. You are a
troubleshooter whose analytical abilities and creative mindset lead to finding
solutions suitable for clients and Brainhub. Your passion for growth makes you
continuously better. You are known for making things happen.

As a Key Account Manager, you will be our clients’ advocate, business partner,
and advisor, helping them achieve their long-term goals through collaboration
with Brainhub and inside their own organisation.


WE NEED YOU TO HAVE:

* Relevant proven working experience in a similar position in the IT industry,
* Proven account management/business development/sales experience,
* Superb command of written and spoken English (C1/C2),
* Openness to possible international business trips,
* Technical background sufficient to discuss technical issues with clients
(e.g., as a software developer, tech lead, delivery manager, project manager,
or business analyst) - nice to have.JOB PROFILE IN A NUTSHELL 

You will carry your duties out by:

* Building an account management best practices from scratch together with
Brainhub co-founders,
* Developing trustworthy and lasting business relationships with our current
and former international clients,
* Acting as the first point of contact, educating when needed, and keeping
clients updated with all project details,
* Negotiating new contracts and terms of cooperation,
* Defining new business challenges to solve with our development team,
* Creating account plans and processes, building an account management
framework for Brainhub,
* Close cooperation with Brainhub’s co-founders and Growth Team
(Sales&Feasibility, Marketing).


PEOPLE YOU’LL SPEND MOST TIME WITH:

* Monika [https://www.linkedin.com/in/kurekmonika/] - Head of Sales and
Feasibility
* Leszek [https://www.linkedin.com/in/leszekknoll/] - Co-founder Brainhuba
* Mateusz [https://www.linkedin.com/in/mwarcholinski/] - Co-founder Brainhuba
* Julia [https://www.linkedin.com/in/julia-hermann-751055207/] - Business
Development Specialist 
* Karolina [https://www.linkedin.com/in/karolina-le%C5%9Bnik-895142228/] -
Partnership Specialist

Monika, Leszek and Mateusz are actively working in account management. Our new
Key Account Manager will take over this area and together with  Monika, Leszek
and Mateusz will create a sales and marketing strategy.

If you have any questions, drop us a DM on LinkedIn.


WORK AS YOU LIKE

We offer:

* Salary: 10 000 - 14 000 PLN net, B2B (or 7 400 - 10 300 PLN gross, employment
contract),
* An opportunity to become one of the first Key Account Managers in our company
and build the Account Management Team from scratch,
* A real impact on business,
* Multiple opportunities for improving skills suitable for your role (training,
internal and external workshops),
* Personal Growth and Satisfaction domains’ support in creating your career
path and boosting your job satisfaction,
* Free support of psychologists for general self-care,
* Integration trips, meetings and workation with your team somewhere in Poland
or abroad (dedicated budget),
* Training fund to spend on your own development (3000 PLN net every 6 months),
* Internal library which is on demand enriched with new positions,
* Employee referral program,
* Flexible working hours,
* Private healthcare,
* Sports card,
* Outstanding equipment (mainly MacBooks),
* English lessons with native or Polish speaker (100% funding),
* Fully remote work or work from one of our offices in Gliwice or Wrocław,
* Working with amazing people who happen to be top consultants in the world.

 

If you’re still reading this, you must see something for you. So don’t overthink
it.

Scroll down, send us your details and let’s see.
aplikuj

Key Account Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
‍Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Key Account Manager

10000 - 14000 PLN net B2B
7400 - 10300 PLN gross Employment
‍Remote, Gliwice, Wrocław
aplikuj

Poznaj zespół

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

  • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
  • karta sportowa
  • dobry sprzęt, głównie MacBooki
  • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
  • elastyczne godziny pracy
  • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Zobacz pozostałe oferty pracy

19 000 - 25 000 PLN netto B2B
14 100 - 18 600
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 950 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 900 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte