POWRÓT DO OFERT

IT Recruiter (fixed-term replacement contract)

7 000 - 10 000 netto B2B
5 200 - 7 400 brutto UoP

Remote, Gliwice

IT Recruiter (fixed-term replacement contract)

Sprawdź ofertę pracy dla IT Recruiter (fixed-term replacement contract)

 • 3 lata doświadczenia w przeprowadzaniu rozmów rekrutacyjnych w branży IT
 • Umiejętność oceny dopasowania kandydata do roli i kultury firmy
 • Candidate Experience 
 • Angielski mimnium B2+
 • Notion, Traffit (mile widziane) 
 • 7 000 - 10 000 PLN (B2B) lub 5 200 - 7 400 PLN (UoP brutto)
 • Szybki proces rekrutacyjny
 • Umowa na zastępstwo na minimum rok

Dlaczego warto z nami pracować?

Pracując z nami, możesz liczyć na zaufanie do Twoich finansowych decyzji. Będziesz mieć pełną kontrolę nad finansami, co pozwoli Ci kształtować i optymalizować nasze procesy w tej przestrzeni. Dbamy o partnerskie relacje, nieustanny rozwój i wysoką jakość produktów. Jeśli to cenisz, to Brainhub będzie właściwym partnerem do współpracy.

W Brainhubie będziesz:

 • Przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne na pierwszym oraz drugim etapie procesu rekrutacyjnego: Prowadzić rozmowy we współpracy z Hiring Managerami, przeprowadzać rozmowy telefoniczne z kandydatami na role techniczne oraz nietechniczne
 • Zbierać wymagania i feedbacki od Hiring Managerów zaangażowanych w rekrutację
 • Współpracować z przedstawicielami job boardów, tworzyć ogłoszenia rekrutacyjne oraz opiekować proces ich emisji
 • Przekazywać kandydatom informację oraz feedback dotyczący ich procesów rekrutacyjnych
 • Dbać o bazę kandydatów, działając na naszym ATS
 • Współtworzyć oraz automatyzować procesy ułatwiające organizację pracy teamu rekrutacyjnego (work smarter not harder :)).

Profil kandydata

Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów rekrutacyjnych w branży IT. Wie jak dbać o autentyczny candidate experience i jak wygląda rekrutacyjny proces jakościowej oceny kandydatur. Cechuje ją proaktywne podejście i dokładność w wykonywaniu codziennych zadań.

Dołączając do naszego teamu, będziesz współpracować z Karoliną (Recruitment Process Manager, Julią (Talent Acquisition Specialist), Julią (IT Recruiter) i Magdą (Head of Talent Acquisition). W pracy cenimy elastyczność i transparentność. Wierzymy, że na efektywną rekrutację wpływ mają praca zespołowa i atmosfera zaufania. Ciągle się uczymy - również od siebie nawzajem -  eksperymentujemy i szukamy nowych rozwiązań. Dbamy o work-life balance. Sukcesy świętujemy we włoskich knajpach 🍕🍝. W Brainhubie możesz liczyć na nasze wsparcie, sporą elastyczność i możliwości rozwoju, dopasowane do Twoich potrzeb i roli.

Dobrze, jeśli:

 • Posiadasz co najmniej 3 lata doświadczenia jako rekruter w branży IT (warunek konieczny),
 • Cechuje Cię terminowość, skrupulatność oraz dokładność w wypełnianiu zadań
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu jakościowego procesu assessmentu, z dbałością o candidate experience 
 • Wiesz jak zarządzać wieloma procesami rekrutacyjnymi jednocześnie oraz posiadasz doświadczenie w rekrutacji zarówno ról technicznych, jak i nietechnicznych
 • Płynnie komunikujesz się w j. angielskim - co najmniej na poziomie B2

Świetnie, jeśli:

 • Masz doświadczenie w sourcingu kandydatów z branży IT,
 • Czujesz naturalną chęć dołączenia do nas jako ambasador naszej marki
 • Cechuje Cię proaktywne i kreatywne podejście do zadań,
 • Praca z takimi narzędziami jak Notion czy Traffit nie jest Ci obca.
aplikuj

IT Recruiter (fixed-term replacement contract)

7 000 - 10 000 netto B2B
5 200 - 7 400 brutto UoP

Remote, Gliwice

aplikuj

Jak pracujemy w Brainhubie

 • dopasowujemy ludzi do projektów, które ich najbardziej pasjonują,
 • stawiamy na projekty długoterminowe, żeby budować jakościowe produkty, które pomogą klientom osiągnąć sukces,
 • starannie wybieramy naszych klientów, aby upewnić się, że wpasowują się w naszą kulturę i etykę pracy,
 • pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się naszą wiedzą, organizujemy regularnie autorskie meetupy dla programistów (DevDuck),
 • stale pracujemy nad poprawą naszych procesów BizDevOps i dbamy o nasz Tech Excellence,
 • stawiamy na model kompetencji T-Shaped - osoby uzdolnione w wielu dziedzinach, które są ekspertami przynajmniej w jednej z nich.

Co robimy?

 • dbamy o dobrą relację z osobami, które do nas aplikują - dbałość o candidate experience jest we wszystkim, co robimy w pracy na co dzień :)
 • mierzymy, liczymy, analizujemy i wyciągamy wnioski, a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany
 • jesteśmy w ciągłym kontakcie z Hiring Managerami od których zbieramy wymagania i z którymi konsultujemy kandydatury i informacje zwrotne
 • blisko współpracujemy z zespołem Employer Brandingowym, z którym wspólnie tworzymy domenę Talent Acquisition gdzie wymieniamy się aktualnymi trendami i dobrymi praktykami

IT Recruiter (fixed-term replacement contract)

7 000 - 10 000 netto B2B
5 200 - 7 400 brutto UoP

Remote, Gliwice

aplikuj

Poznaj zespół

Obecnie w naszym zespole mamy prawie 100 utalentowanych osób, w tym programistów, designerów UX/UI, inżynierów QA, DevOpsów i Project Managerów. Jeśli dołączysz do naszego grona, to w Twoim zespole przywita Cię Magda - Head of Talent Acquisition w Brainhubie, a na co dzień będziesz pracować z ludźmi, którzy naprawdę lubią się rozwijać i dzielić wiedzą.

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

 • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
 • karta sportowa
 • dobry sprzęt, głównie MacBooki
 • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
 • elastyczne godziny pracy
 • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Julia Kołodziej

Julia Kołodziej

IT Recruiter
[email protected]

Zobacz pozostałe oferty pracy

19 000 - 25 000 PLN netto B2B
14 100 - 18 600
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 950 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 900 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte