POWRÓT DO OFERT

Content Marketing Specialist

8 000 - 11 000 netto B2B
5 900 - 8 200
brutto UoP

Remote, Gliwice

Content Marketing Specialist

Sprawdź ofertę pracy dla 
Content Marketing Specialist

 • 3 lata w content marketingu (w tym rok jako in-house marketer dla B2B)
 • Doświadczenie w "recyklingu treści"
 • Analityczne podejście, decyzje w oparciu o dane
 • Angielski C1 w piśmie
 • 2-3 przykłady twojej pracy
 • 8 000 - 11 000 PLN (B2B) lub 5 900 - 8 200 PLN (UoP brutto)
 • Praca 100% zdalna lub hybrydowa (mamy biuro w Gliwicach)
 • Szybki proces rekrutacyjny

Dlaczego warto z nami pracować?

Pracując z nami, możesz liczyć na zaufanie do Twoich decyzji, dużą swobodę w działania w obszarze, za który odpowiadasz oraz zgrany zespół, który wymienia się wiedzą. Dbamy o partnerskie relacje, ciągłe doskonalenie i wysoką jakość tego, co dostarczamy. Jeśli to cenisz, to Brainhub będzie właściwym partnerem do współpracy.


Profil kandydata

Poszukujemy osoby, która łączy analityczne podejście z kreatywnym zacięciem. Cechuje ją otwartość na nowe narzędzia, potrafi zagłębić się w techniczne aspekty pracy i wybierać odpowiednie rozwiązania. Wie jak skutecznie zarządzać swoją pracą oraz układać zadania, dotrzymuje terminów i planuje na kilka kroków do przodu. To ktoś, kto decyzje contentowe podejmuje na podstawie danych.


W Brainhubie będziesz:

 • Przekształcać istniejące treści (np. podcasty, webinary, artykuły na blogu) w różne formaty: krótkie klipy, artykuły, infografiki, posty w mediach społecznościowych, itp.
 • Zarządzać kalendarzem i procesem publikacji na kilku platformach (Webflow, YouTube czy LinkedIn)
 • Tworzyć angażujące treści typu case studies, ebooki czy newsletter
 • Przeprowadzać research w celu ulepszenia i aktualizacji istniejącego contentu
 • Oceniać skuteczność strategii contentowych na podstawie danych.

Dobrze, jeśli masz:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w content marketingu, w tym rok jako marketer dla B2B services (in-house)
 • Doświadczenie w tworzeniu treści na podstawie treści, czyli tzw. content repurposing (najlepiej z wykorzystaniem formatów wideo)
 • Doświadczenie w tworzeniu case studies, mini-raportów lub ebooków
 • Praktykę w podejmowaniu decyzji contentowych na podstawie danych (z pomocą np. Google Analytics, Ahrefs, Hotjar)
 • Płynną znajomość j. angielskiego - min. C1 w piśmie, B2 w mowie
 • Kilka przykładów twojej pracy, którymi możesz się nam pochwalić :)

Idealnie, jeśli masz:

 • Oprócz twardych danych masz też wyczucie socialowe i czujesz pod skórą, jakie posty przyciągną uwagę odbiorcy
 • Masz doświadczenie w użyciu narzędzi AI
 • Wiesz jak pisać i promować newsletter
 • Masz doświadczenie w branży IT.

Pracuj tak, jak lubisz

 • wynagrodzenie w zakresie 8 000 - 11 000 PLN netto (B2B) lub 5 900 - 8 200 PLN brutto (umowa o pracę),
 • praca w pełni zdalna lub w naszym biurze w Gliwicach,
 • elastyczny czas pracy,
 • sprzęt (głównie MacBooki),
 • stawiamy na spokojne i płynne wdrożenie się do roli oraz firmy. Nasz proces onboardingu jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb.
aplikuj

Content Marketing Specialist

8 000 - 11 000 netto B2B
5 900 - 8 200
brutto UoP

Remote, Gliwice

aplikuj

Jak pracujemy w Brainhubie

 • dopasowujemy ludzi do projektów, które ich najbardziej pasjonują,
 • stawiamy na projekty długoterminowe, żeby budować jakościowe produkty, które pomogą klientom osiągnąć sukces,
 • starannie wybieramy naszych klientów, aby upewnić się, że wpasowują się w naszą kulturę i etykę pracy,
 • pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się naszą wiedzą, organizujemy regularnie autorskie meetupy dla programistów (DevDuck),
 • stale pracujemy nad poprawą naszych procesów BizDevOps i dbamy o nasz Tech Excellence,
 • stawiamy na model kompetencji T-Shaped - osoby uzdolnione w wielu dziedzinach, które są ekspertami przynajmniej w jednej z nich.

Co robimy?

 • tworzymy złożone backendy NodeJS,
 • wdrażamy mikroserwisy na klastrze Kubernetes,
 • tworzymy rozwiązania Serverless w chmurze AWS,
 • obsługujemy komunikację międzyprocesową w aplikacjach Electron,
 • udostępniamy kod między platformami internetowymi, mobilnymi i backendowymi.

Content Marketing Specialist

8 000 - 11 000 netto B2B
5 900 - 8 200
brutto UoP

Remote, Gliwice

aplikuj

Poznaj zespół

Obecnie w naszym zespole mamy ponad 100 utalentowanych osób, w tym programistów, designerów UX/UI, inżynierów QA, DevOpsów, Delivery Managerów i trenerów Agile. Jeśli dołączysz do naszego grona, to w Twoim zespole przywita Cię Benedykt - Team Leader domeny Technical Advice, a na codzień będziesz pracować z ludźmi, którzy naprawdę lubią się rozwijać i dzielić wiedzą.

dołącz do nas

Benefity

Warsztaty i budżet szkoleniowy

Lekcje angielskiego

Biblioteczka firmowa

Praca zdalna i hybrydowa

Spotkania zespołowe

Imprezy integracyjne

Dedykowana rola Satisfaction Managera

Darmowe konsultacje z psychologiem

Prywatna opieka medyczna

Gwarantujemy też takie udogodnienia, jak:

 • fundusz szkoleniowy do wykorzystania na własny rozwój
 • karta sportowa
 • dobry sprzęt, głównie MacBooki
 • regularne spotkania knowledge sharing, gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą
 • elastyczne godziny pracy
 • program poleceń pracowniczych

Wyślij swoje CV

No items found.
Allowed file types: (pdf, jpeg),Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Górnych Wałów 26, REGON: 364666949, NIP: 6312663239, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622336, kapitał zakładowy: 7 500,00 złotych, zwana dalej również: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając list na adres pocztowy wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisie art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, zwanej dalej również: „k.p.”) jest niezbędne do udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Rozwiń

a) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 1-3 k.p. (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej również: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b) odnośnie danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 22 1 § 1 pkt 4-6 k.p. (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) odnośnie innych danych osobowych niż wskazanych w przepisie art. 22 1 § 1 k.p. - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym podanie ww. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora, ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym;

d) gdy rekrutacja dotyczy stanowiska, co do którego nie będzie zawierana umowa o pracę – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.1. W celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym na podstawie:


2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli Pan/Pani udzieliła takiej zgody).

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego poprzez wybór pracownika na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia przesłania nam aplikacji na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powierzenie może obejmować podmioty powiązane lub podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją, tj. firmy kurierskie oraz firmy zapewniające obsługę kadrową i prawną, administracyjno–techniczną oraz związaną z obsługą systemów informatycznych i strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Webflow, Google Workspace, Typeform, Notion, http://Make.com. Przekazanie do państwa spoza EOG odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozdziału V RODO, czyli z użyciem jednego z trzech mechanizmów, tj. standardowych klauzul umownych, niezbędności przekazana danych w celu wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem (lub podjęcia żądanych przez Panią/Pana środków poprzedzających zawarcie umowy) lub na podstawie Pani/Pana zgody (ostatni z mechanizmów łączy się z ryzykiem braku zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych).

W związku z korzystaniem z usług podmiotów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tego państwa trzeciego. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proces rekrutacyjny

Kontakt z rekruterem

Jeśli Twoje doświadczenie idzie w parze z naszymi potrzebami, to zaprosimy Cię na rozmowę z naszą rekruterką. Możemy poprosić Cię też o zrobienie zadania rekrutacyjnego.

Spotkanie z ekspertem

Następnie spotkasz się z ekspertem z zespołu, do którego aplikujesz. Nasz specjalista przeprowadzi część techniczną rozmowy, która będzie zależała od Twojego stacku technologicznego i doświadczenia.

Feedback i decyzja

Po kilku dniach wrócimy do Ciebie z decyzją oraz całościowym feedbackiem. Zawsze możesz liczyć na kontakt wraz z informacją zwrotną.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Paulina Nawrot

Paulina Nawrot

Recruitment Administrator
[email protected]

Zobacz pozostałe oferty pracy

19 000 - 25 000 PLN netto B2B
14 100 - 18 600
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 950 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte

12 000 - 18 000 netto B2B
8 900 - 13 400
brutto UoP

Remote, Gliwice

zobacz oferte